ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ απο το 1966

Ελληνικά

Headquarters - Factory:
Apollonos 31
Koropi 19400, Greece
Tel: +30-210-6026007, +30-210-9718055
Fax: +30 210 6026041
Email : sofikitis@sofikitis-glass.com , sofglass@otenet.gr