ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ απο το 1966

English

Λίγα λόγια για τις Θερμομονωτικές Ιδιότητες...

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U-Value) είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στους συγκριτικούς πίνακες των ιδιοτήτων κρυστάλλων που μπορείτε να δείτε στην κατηγορία "Κρύσταλλα". Όσο χαμηλότερος ο συντελεστής τόσο περισσότερη ενέργεια εξοικονομείται καθώς το κρύσταλλο ενεργεί ως ασπίδα προστασίας του κτιρίου.

Συγκρίνοντας  τις τιμές θα δούμε ότι τα κρύσταλλα με ειδικές επιστρώσεις και αέριο στο διάκενο, έχουν πολύ χαμηλότερο συντελεστή U από τα κοινά κρύσταλλα καθιστώντας τα έτσι πολύ πιο οικονομικά, σε μεσομακροπρόθεσμο διάστημα, καθώς ο κλιματισμός λειτουργεί κατα πολύ λιγότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις ιδιότητες κρυστάλλων.