ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ απο το 1966

English

PLANISTAR LITE 6mm- 16M ARGON -ΛΕΥΚΟ 5mm

Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας εξαιρετικής απόδοσης σε θερμοπερατότητα και σταμάτημα των ακτίνων UV, ουδέτερου χρώματος.

Θερμομονωτικές Ιδιότητες
Ug-Value : 1.1W/(m².K)

Ιδιότητες φωτός
Μετάδοση φωτός: 64
Ανάκλαση φωτός: 26
Εσωτερική ανάκλαση φωτός: 24

Ενεργειακές Ιδιότητες
Άμεση μετάδοση ενέργειας: 35
Ανάκλαση ενέργειας: 34
Απορρόφηση ενέργειας: 27
Ηλιακός συντελεστής: 0.40
Συντελεστής σκίασης: 0.46
Μετάδοση ακτίνων UV: 25