ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ απο το 1966

English

TRIPLEX (4+4) SILENCE - 12-5 ΧΙΛ. ΛΕΥΚΟ

Χρήση της αντιακουστικής μεμβράνης μαζί με μεγάλη ασφάλεια.

Ηλιακός παράγοντας
Μετάδοση φωτός: 78%
Μετάδοση ακτίνων UV: 2%

Συντελεστής σκίασης: 0.80
U-Value W/(mK) Με αέρα: 2.8
Ηχομονωτικές ιδιότητες Rw dB: 38