ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ απο το 1966

English

ΛΕΥΚΟ 5mm- 12Μ -ΛΕΥΚΟ 5mm

Η κλασσική σύνθεση διπλού υαλοπίνακα με τελείως ουδέτερο χρώμα.

Θερμομονωτικές Ιδιότητες
Ug-Value: 2.8W/(m².K)

Ιδιότητες φωτός
Μετάδοση φωτός: 80
Ανάκλαση φωτός: 14   
Εσωτερική ανάκλαση φωτός: 14
Χρώμα: 97

Ενεργειακές Ιδιότητες (ISO 9050)
Άμεση μετάδοση ενέργειας: 70
Ανάκλαση ενέργειας: 13
Απορρόφηση ενέργειας: 17
Ηλιακή απορρόφηση: 11
Ηλιακή απορρόφηση 2: 6
Ηλιακός συντελεστής: 76
Συντελεστής σκίασης: 0.87
Μετάδοση ακτίνων UV: 44

Ακουστικές Ιδιότητες
Rw dB: 30