ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ απο το 1966

English

PLANIBEL G 6mm - 16M -ΛΕΥΚΟ 5mm

Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας με χρήση της επίστρωσης στην θέση 2 ή 3.

Θερμομονωτικές Ιδιότητες
Ug-Value: 1.4W/(m².K)

Ιδιότητες φωτός
Μετάδοση φωτός: 87
Ανάκλαση φωτός: 12
Εσωτερική ανάκλαση φωτός: 13
Χρώμα: 96

Ενεργειακές Ιδιότητες (ISO 9050)
Άμεση μετάδοση ενέργειας: 35
Ανάκλαση ενέργειας: 31
Απορρόφηση ενέργειας: 34
Ηλιακή απορρόφηση: 33
Ηλιακή απορρόφηση 2: 1
Ηλιακός συντελεστής: 39
Συντελεστής σκίασης: 0.45
Μετάδοση ακτίνων UV: 6

Ακουστικές Ιδιότητες
Rw dB: 33