ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ απο το 1966

English

SUNERGY CLEAR 6mm - 20M -ΛΕΥΚΟ 5mm

Διπλός ενεργειακός υαλοπίνακας με πολύ καλές αποδόσεις.

Θερμομονωτικές Ιδιότητες
Ug-Value : 2.0W/(m².K)

Ιδιότητες φωτός
Μετάδοση φωτός: 61
Ανάκλαση φωτός: 12
Εσωτερική ανάκλαση φωτός: 16
Χρώμα: 96

Ενεργειακές Ιδιότητες (ISO 9050)
Άμεση μετάδοση ενέργειας: 44
Ανάκλαση ενέργειας: 13
Απορρόφηση ενέργειας: 43
Ηλιακή απορρόφηση: 49
Ηλιακή απορρόφηση 2: 4
Ηλιακός συντελεστής: 50
Συντελεστής σκίασης: 0.57
Μετάδοση ακτίνων UV: 30

Ακουστικές Ιδιότητες
Rw dB: 34