ΑΦΟΙ Γ. ΣΟΦΙΚΙΤΗ απο το 1966

English

Έδρα - Εργοστάσιο :

Απόλλωνος 31 , Κορωπί(ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου) ,19 400
Τηλ : +30 210 6026007 , +30 210 9718055
Fax : +30 210 6026041
Email : sofikitis@sofikitis-glass.com , sofglass@otenet.gr